Olika typer av caféer

Olika typer av caféer

Numera är det inte längre de gamla 50-talsfiken som man kan se på stadens gator. Förvisso har storstäderna kvar många av de traditionella caféerna, men man har också startat upp massvis av andra verksamheter där kaffedrickandet är i fokus. Här nedan följer exempel på det.

Internetcaféer

Internetcaféer poppade upp under början av 2000-talet när inte alla ännu hade internet hemma. Dit kunde man gå för att använda datorerna för att jobba eller printa ut arbeten samt läsa email och surfa runt. Samtidigt som man “hyrde” en dator en viss tid, fanns det och finns fortfarande lättare förtäring och kaffe. Numera är internetcaféer inte lika populära längre eftersom det inte finns många som inte har en egen dator och skrivare hemma.

Mangacaféer

Detta låter som något japanskt och det är det också. Mangacaféer finns främst i Japan dit folk kan gå och dricka, äta och läsa manga. Även här kan man hyra en dator och gå in på internet och givetvis finns det möjlighet till spel. Annars vore det knappast japanskt, eller hur?

Science café

Om du är intresserad av forskning och vetenskap, kan du bege dig till ett science café. De är vanligast i Frankrike och Storbritannien dit folk går för att visa sina senaste rön och diskutera vad som är sant och inte. Men det finns även några exempel på vetenskapscaféer i Sverige som arrangeras av exempelvis Nobelmuseet och Tekniska muséet. Flera högskolor har även tillgång till vetenskapscaféer som exempelvis Chalmers.

Sömnadscaféer

Istället för att hyra en dator och dricka kaffe kan du hyra eller låna en symaskin för en stund. Dessa caféer är vanliga nära designskolor och förekommer både i Paris och London. Man vet att studenter är fattiga och ibland inte har tillgång till egen symaskin. Dessutom är det vanligtvis sömmerskor som startat caféerna och har erfarenhet av sömnadsregler och dylikt. Då får man alltså även hjälp med sina projekt. Dessa caféer kan göra sig en rejäl hacka innan slutprojekten under terminerna när alla kollektioner måste vara klara att begrundas av lärarna.

Anticaféer

På senare tid har man riktat arbete och samtal till caféerna. Anticaféer är platser som hyrs av ett företag under några timmar för att grupper ska kunna samtala eller arbeta samtidigt som det erbjuds kakor, bröd och – naturligtvis kaffe. Den senaste tidens samtalscaféer hör hit, dit grupper går för att prata om livets svårigheter.

dante