More to life-caféer

More to life-caféer

Det här är ett nystartat koncept som till och med räknas in som en terapimetod enligt Vårdguiden 1177. More to Life-caféer är samtalsgrupper som med medlemmar mellan 20-30 år träffas på ett utvalt café och har samtalsterapi tillsammans. Det hela blir mer avslappnat och det är lättare för introverta människor att öppna upp och börja prata. Caféerna kan vara vilka som helst och grupperna träffas på kvällstid. Sessionerna är gratis och dessutom får man möjlighet att stifta nya bekantskaper och kombinera svenskarnas största njutning – fika.

More to Life-caféer kallas också samtalscaféer och det första samtalscaféet startade i Jönköping för något år sedan, ca 2016. Men nu har de spritt sig och grupperna träffas i hela landet. Faktum är att dessa terapimetoder har blivit så populära att man även kan läsa om dem i Vårdguiden på nätet. Det behöver dock inte bara handla om terapi. Ofta träffas olika grupper för att samtala om ditten och datten och man kan lika gärna träffas för att prata om matlagning som man kan gå dit för att prata om sina livsöden. Tanken med det hela är som sagt att det ska vara en neutral miljö där folk känner sig avslappnade.

dante